Mama lacht


MAAR MAMA LACHT...

“Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.” Spreuken 23:18.

Dementie
Er moet een foto gemaakt worden.
Een portretfoto voor haar paspoort.
Daar zijn allemaal regels aan verbonden. Men moet met een neutrale blik recht in de camera
kijken en de mond moet gesloten zijn.
Maar mama lacht. Dat is lastig voor de fotograaf want het is een officiële foto voor een officieel document. En de overheid staat er op dat alles volgens zorgvuldige regels verloopt.
Maar mama lacht. Zij weet niets over dergelijke regelzucht. Haar zoon heeft haar vanmorgen in de rolstoel naar de begane grond van het huis gebracht waar de fotograaf diverse mensen op de foto moet zetten. Als mama aan de beurt is om voor de camera plaats te nemen. zijn drie mensen bezig om mama recht in de lens te laten kijken. Een verpleegster, de zoon en de fotograaf zwaaien met de armen om de aandacht van mama te trekken. Dat lukt - maar mama lacht.

Feest van Herinnering
Herinnering speelt een grote rol in de Bijbel.
In het Oude Testament worden er bijvoorbeeld feesten ingesteld die allemaal tot doel hebben om de herinnering levend te houden.
Pesach, het joodse Paasfeest, is een herinnering aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte. En Soekot, het Loofhuttenfeest, is ter herinnering aan de tijd dat de Israëlieten onder Gods bescherming rondtrokken door de woestijn op weg naar het Beloofde Land.
In het boek Ester staat bij de instelling van het Poerimfeest: “De herinnering aan deze dagen moest levend gehouden worden: ze moesten worden gevierd door elke generatie en door elke familie, in iedere provincie en in iedere stad. Nooit mocht de viering van deze poeriemdagen bij de Joden in onbruik raken, en ook bij hun nakomelingen mochten ze niet in vergetelheid raken.”

Vergeten mussen
In het Nieuwe Testament gaat het verder over het geheugen. In Lucas 12 staat:
“Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten.”
Zo zegt Jezus: “Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.”

Angst
Maar wat als de herinnering vervaagt? Wat als een ziekte als Alzheimer het geheugen stukje bij beetje afbreekt? De gedachte om op zo’n manier af te takelen is voor mij een nachtmerrie, en voor wie niet? In Nederland zijn op dit moment ongeveer 180.000 mensen die aan dementie lijden. De kans hierop neemt toe met de leeftijd maar het kan iedereen overkomen. We hopen en bidden dat er een goed geneesmiddel komt tegen dementie en wij bidden voor genezing.
We denken vaak dat ons mens-zijn, ons karakter en ons geloof in ons geheugen zit.
Als we het geheugen verliezen – verliezen we eigenlijk onszelf . Maar dat is niet wat de bijbel zegt:
“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.”
Voordat de wereld bestond had God ons al lief!
Voordat ons geheugen bestond waren wij al voorbestemd om Zijn kinderen te worden! Ook al lijkt alles weg te zinken in een zee van vergetelheid – wij mogen weten dat God ons vasthoudt.
“Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.” Psalm 103:13-14

Foto?
En die foto, is die gelukt? Ja uiteindelijk is het gelukt. Mijn moeder heeft een foto voor haar paspoort.

Eilt Zandvoort