Doorgaan naar hoofdcontent

Mama lacht


MAAR MAMA LACHT...

“Dan heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.” Spreuken 23:18.

Dementie
Er moet een foto gemaakt worden.
Een portretfoto voor haar paspoort.
Daar zijn allemaal regels aan verbonden. Men moet met een neutrale blik recht in de camera
kijken en de mond moet gesloten zijn.
Maar mama lacht. Dat is lastig voor de fotograaf want het is een officiële foto voor een officieel document. En de overheid staat er op dat alles volgens zorgvuldige regels verloopt.
Maar mama lacht. Zij weet niets over dergelijke regelzucht. Haar zoon heeft haar vanmorgen in de rolstoel naar de begane grond van het huis gebracht waar de fotograaf diverse mensen op de foto moet zetten. Als mama aan de beurt is om voor de camera plaats te nemen. zijn drie mensen bezig om mama recht in de lens te laten kijken. Een verpleegster, de zoon en de fotograaf zwaaien met de armen om de aandacht van mama te trekken. Dat lukt - maar mama lacht.

Feest van Herinnering
Herinnering speelt een grote rol in de Bijbel.
In het Oude Testament worden er bijvoorbeeld feesten ingesteld die allemaal tot doel hebben om de herinnering levend te houden.
Pesach, het joodse Paasfeest, is een herinnering aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte. En Soekot, het Loofhuttenfeest, is ter herinnering aan de tijd dat de Israëlieten onder Gods bescherming rondtrokken door de woestijn op weg naar het Beloofde Land.
In het boek Ester staat bij de instelling van het Poerimfeest: “De herinnering aan deze dagen moest levend gehouden worden: ze moesten worden gevierd door elke generatie en door elke familie, in iedere provincie en in iedere stad. Nooit mocht de viering van deze poeriemdagen bij de Joden in onbruik raken, en ook bij hun nakomelingen mochten ze niet in vergetelheid raken.”

Vergeten mussen
In het Nieuwe Testament gaat het verder over het geheugen. In Lucas 12 staat:
“Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten.”
Zo zegt Jezus: “Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.”

Angst
Maar wat als de herinnering vervaagt? Wat als een ziekte als Alzheimer het geheugen stukje bij beetje afbreekt? De gedachte om op zo’n manier af te takelen is voor mij een nachtmerrie, en voor wie niet? In Nederland zijn op dit moment ongeveer 180.000 mensen die aan dementie lijden. De kans hierop neemt toe met de leeftijd maar het kan iedereen overkomen. We hopen en bidden dat er een goed geneesmiddel komt tegen dementie en wij bidden voor genezing.
We denken vaak dat ons mens-zijn, ons karakter en ons geloof in ons geheugen zit.
Als we het geheugen verliezen – verliezen we eigenlijk onszelf . Maar dat is niet wat de bijbel zegt:
“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.”
Voordat de wereld bestond had God ons al lief!
Voordat ons geheugen bestond waren wij al voorbestemd om Zijn kinderen te worden! Ook al lijkt alles weg te zinken in een zee van vergetelheid – wij mogen weten dat God ons vasthoudt.
“Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.” Psalm 103:13-14

Foto?
En die foto, is die gelukt? Ja uiteindelijk is het gelukt. Mijn moeder heeft een foto voor haar paspoort.

Eilt Zandvoort

Populaire posts van deze blog

Mijn kerk

MIJN GEMEENTE

Tijdens de vorige gemeentevergadering kwam mij de gedachte in het hoofd: “waarom de gemeente? Waarom deze gemeente?”
Voor mij is de gemeente de plek waar je samen je geloof beleeft in bijvoorbeeld zingen, luisteren en bidden. Ook is de plaatselijke gemeente een onderdeel van de wereldwijde Gemeente.
Maar dat klinkt allemaal wat theoretisch - Waarom zeg ik: “dit is MIJN gemeente”??

De kerk lijkt niet op een vereniging waarvan je afscheid neemt als je geen tijd of zin meer hebt. Het lijkt vaker op een familie waar je bij hoort zelfs als je een gekke tante, een emotieloze vader of een ondankbare zoon hebt...

De gemeente is de plek waar we geven, vinden en krijgen.
We geven onszelf aan de Heer van de Gemeente en zijn daardoor lid van de wereldwijde Gemeente. Daarna vinden we een plek in een plaatselijke kerk waar we tussen andere gelovigen de Heer mogen ontmoeten. Tenslotte krijgen we hoop voor de toekomst, een groeiend geloof en leren we van de liefde van de Heer.

Maar eh……

Een film gezien...

Het lukt me meestal nauwelijks om een film op tv helemaal te zien. Al snel is mijn aandacht weg en ga ik zappen. Weinig films kunnen mij langdurig boeien - personen in films zijn vaak eendimensionaal en voorspelbaar. Vooral als ik het boek al heb gelezen erger ik me aan de vrijheden die de regisseur zich veroorloofd. "Het boek was beter!" zeg ik dan snel.

Deze week heb ik een film gezien waarvan het boek nog steeds beter is maar toch wil ik iedereen aanraden meteen de bioscoop op te zoeken. Het gaat om Mary Magdalene.

Bij iedere film over een deel uit de Bijbel is sprake van fantasie en afwijkingen van de verhaallijn, ook bij deze film. Maar in Mary Magdalene zijn de personen menselijk en overtuigend. Een persoon als Judas bijvoorbeeld is niet als een platte slechterik neergezet maar als een echt persoon.
En de boodschap van het evangelie klinkt er nog steeds in door.

Kortom: een prachtige film die je moet zien!Watch Over Us

Watch over us Watch over us When my hands are tired When my strength is gone
Momma, your baby's Shrouded in sorrow You've had your time But who has tomorrow?
Watch over us Watch over us Father, your sickness Lives here in me
I don't need no crown I don't need no glory You've had your life But that ain't my story
Sometimes I'm up Sometimes I'm down Sometimes I'm almost Leveled to the ground
But my baby's sleeping Sleeping in peace
So watch over us