Veel, heel veel

Het vogelbroedgebied in het zuidwesten van Ameland.