Holwerd

Ze hebben hier ook bollenvelden. Foto genomen door de Harinxma-poort uit 1668.