Hoe gaan jullie hem noemen?


Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar ​eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een ​voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Populaire posts van deze blog

Mijn kerk

Watch Over Us

Groot Frieslandpad