Doorgaan naar hoofdcontent

Op de vlucht

Overdenking geschreven voor Kontakt januari 2016:

Op de vlucht.

Na de verschillende aanslagen binnen en buiten Europa in het afgelopen jaar ben ik soms bang. Niet alleen bang voor de terroristen die namens hun god of hun eigen overtuiging anderen vervolgen en doden. Maar ook bang voor de reacties.
Onze eigen reacties en die van anderen. Als ik soms teksten over vluchtelingen lees op internet of zie op de televisie dan vul ik in gedachten op de plekken waar nu ‘moslims’ staat het woord ‘joden’ in. Dat zet alles opeens in een ander licht.

Tussen 1933 en 1940 kwamen er tussen 35000 en 50000 joodse vluchtelingen naar Nederland. De reacties van toen lijken op de reacties van nu. Zo mochten vanaf 1934 Duitse joden alleen tijdelijk in Nederland zijn en mochten ze niet werken. Vanaf 1938 mochten officieel geen joodse vluchtelingen uit Duitsland ons land meer binnenkomen.
De vluchtelingen waren afhankelijk van liefdadigheid en vrijwilligers die zich voor hen inzetten. Zij werden vooral ondersteund door hun geloofsgenoten.

Wat zegt de Bijbel over vluchtelingen of vreemdelingen? Om te beginnen staat er veel in de Wet (de eerste vijf boeken in de Bijbel):

Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest in Egypte.
Exodus 23:9

Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.
Leviticus 19:33-34

Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.
Leviticus 19:9-10

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.
Deuteronomium 10:18-19

Opvallend dat er geregeld gewezen wordt op de geschiedenis: “help vreemdelingen omdat jullie ook vreemdelingen zijn geweest!”
Die hulp is onderdeel van de rechtvaardigheid die van de Israëlieten wordt geëist:

Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij - zegt de HEER van de hemelse machten.
Maleachi 3:5

Als Job het heeft over zijn leven zegt hij:
Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten,  voor elke reiziger opende ik mijn deuren.
Job 31:32

En de Heer zelf zegt dat hij de vreemdeling is!:
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,
Matteüs 25:35

We gaan de Heer toch niet weigeren bij de grens?eilt

Populaire posts van deze blog

Mijn kerk

MIJN GEMEENTE

Tijdens de vorige gemeentevergadering kwam mij de gedachte in het hoofd: “waarom de gemeente? Waarom deze gemeente?”
Voor mij is de gemeente de plek waar je samen je geloof beleeft in bijvoorbeeld zingen, luisteren en bidden. Ook is de plaatselijke gemeente een onderdeel van de wereldwijde Gemeente.
Maar dat klinkt allemaal wat theoretisch - Waarom zeg ik: “dit is MIJN gemeente”??

De kerk lijkt niet op een vereniging waarvan je afscheid neemt als je geen tijd of zin meer hebt. Het lijkt vaker op een familie waar je bij hoort zelfs als je een gekke tante, een emotieloze vader of een ondankbare zoon hebt...

De gemeente is de plek waar we geven, vinden en krijgen.
We geven onszelf aan de Heer van de Gemeente en zijn daardoor lid van de wereldwijde Gemeente. Daarna vinden we een plek in een plaatselijke kerk waar we tussen andere gelovigen de Heer mogen ontmoeten. Tenslotte krijgen we hoop voor de toekomst, een groeiend geloof en leren we van de liefde van de Heer.

Maar eh……

Rondje lopen

Ja! Ook dit jaar is ie d'r weer: het Rondje Ameland. Op zaterdag 2 juni. Ik heb me al opgegeven voor de 50 kilometer via de site www.rondjeameland.nl
Als je zin hebt in wandelen op een waddeneiland maar 50 kilometer is te veel dan kan je ook kiezen voor de helft. Loop je mee?


(foto genomen bij één van de stempelposten - tegelijk ook een verzorgingspost, voor bijvoorbeeld een appeltje)

Een film gezien...

Het lukt me meestal nauwelijks om een film op tv helemaal te zien. Al snel is mijn aandacht weg en ga ik zappen. Weinig films kunnen mij langdurig boeien - personen in films zijn vaak eendimensionaal en voorspelbaar. Vooral als ik het boek al heb gelezen erger ik me aan de vrijheden die de regisseur zich veroorloofd. "Het boek was beter!" zeg ik dan snel.

Deze week heb ik een film gezien waarvan het boek nog steeds beter is maar toch wil ik iedereen aanraden meteen de bioscoop op te zoeken. Het gaat om Mary Magdalene.

Bij iedere film over een deel uit de Bijbel is sprake van fantasie en afwijkingen van de verhaallijn, ook bij deze film. Maar in Mary Magdalene zijn de personen menselijk en overtuigend. Een persoon als Judas bijvoorbeeld is niet als een platte slechterik neergezet maar als een echt persoon.
En de boodschap van het evangelie klinkt er nog steeds in door.

Kortom: een prachtige film die je moet zien!