Doorgaan naar hoofdcontent

Jargon

Jargon


Als je ook maar iets begrijpt, luister dan;
laat de woorden die ik zeg tot je doordringen. Job 34:16

Hoe gaat dat: evangelisatie?

Veertig jaar geleden ging de kerkelijke gemeente waar ik toen lid was in de periode tussen sinterklaas en kerst het evangelisatieblad De Zaaier deur aan deur aanbieden. Dus niet in de brievenbus maar aanbellen en aanbieden. Mensen konden dan eventueel ook een bijdrage geven als men dat op prijs stelde. 
Met tientallen gemeenteleden gingen we tegelijk op pad. 
Er ging een geluidswagen met kerstmuziek met ons mee.
En wat was het resultaat? 
Niemand die het weet.
Waar ging het mis? 
Gemeentes dachten (en denken) vaak niet na over hoe de Boodschap binnenkomt bij de lezers. Er is vaak geen begeleiding, geen uitleg. Het is zoals in Handelingen 8 staat:
De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten.

Jargon!

Onze Boodschap heeft vaak last van jargon waardoor het erg moeilijk is om het evangelie te begrijpen.
Jargon is vaktaal. Voor oningewijden onbegrijpelijke taal.
Buiten de kerken kennen we dat ook. In de politiek gebruiken ze bijvoorbeeld woorden als: amoveren, fysieke infrastructuur, leges, passief kiesrecht, transmuraal of zetel.
In de garagewereld zien we woorden als: afrolomtrek, differentieel, hulpkoppeling, nokkenaskeerring of zwevende zekering.
Het gebruik van dergelijke uitdrukkingen heeft vaak als doel om onderling sneller te kunnen communiceren maar tegelijk sluit het anderen uit. Het is taal voor de eigen beperkte kring. Het is jargon.

Ik zat eens in de kerk naast iemand die normaal nooit in een kerk kwam. Tijdens het zingen van een Opwekkingslied vroeg hij plotseling: “Wat is adonai?”
We realiseren ons vaak niet dat dingen die we in een kerkdienst doen vaak veel voorkennis nodig heeft omdat het vol zit met “vaktaal”. Denk dan niet alleen aan woorden als adonai, genade, hosanna, ark, halleluja, amen, bidden, zegenen, priester, Messias, preek, heilig en kribbe. Maar ook aan normale woorden die in kerkelijke taal gebruikt worden met een andere betekenis dan in de rest van de wereld: bloed, gemeente, vrucht, gemeenschap, hart, schrift en liefde.

Op dit gebied bestaan er ook ‘extremisten’ die alleen de oudere versie van de Statenvertaling de juiste vertaling vinden. Hierdoor wordt een grote barrière opgeworpen voor ongelovigen om het geloof te leren kennen. Want de taal van dergelijke oude vertalingen wordt niet meer gesproken in het dagelijks leven.

BGT

Er zullen vast veel aanmerkingen mogelijk zijn op de nieuwe Bijbel in Gewone Taal maar deze vertaling maakt de Bijbel wel weer bereikbaar voor heel veel mensen. Het spreekt het levende Nederlands dat we allemaal gebruiken. Veel teksten heb ik inmiddels al mogen lezen uit die vertaling en ik vind het indrukwekkend.
Bekende teksten zijn opeens weer nieuw en fris.
Ze ontroeren me weer:
Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?
God liet toe dat zijn eigen Zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. Dat deed God voor ons allemaal. Maar dan is het zeker dat hij ons ook het eeuwige leven zal geven, het eeuwige leven dat zijn Zoon al gekregen heeft. Wij zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee! Want God ziet ons als goede mensen. Jezus Christus is gestorven, maar nog belangrijker: hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de hemel en zit naast God, aan zijn rechterkant. Hij laat ons nooit in de steek.
Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar. Dit staat in de heilige boeken: «Omdat we bij u horen, moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden.»
Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons.
Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!

Uit Romeinen hoofdstuk 8 vers 31-39

Eilt

(geschreven voor Kontakt oktober 2014)


Populaire posts van deze blog

Mijn kerk

MIJN GEMEENTE

Tijdens de vorige gemeentevergadering kwam mij de gedachte in het hoofd: “waarom de gemeente? Waarom deze gemeente?”
Voor mij is de gemeente de plek waar je samen je geloof beleeft in bijvoorbeeld zingen, luisteren en bidden. Ook is de plaatselijke gemeente een onderdeel van de wereldwijde Gemeente.
Maar dat klinkt allemaal wat theoretisch - Waarom zeg ik: “dit is MIJN gemeente”??

De kerk lijkt niet op een vereniging waarvan je afscheid neemt als je geen tijd of zin meer hebt. Het lijkt vaker op een familie waar je bij hoort zelfs als je een gekke tante, een emotieloze vader of een ondankbare zoon hebt...

De gemeente is de plek waar we geven, vinden en krijgen.
We geven onszelf aan de Heer van de Gemeente en zijn daardoor lid van de wereldwijde Gemeente. Daarna vinden we een plek in een plaatselijke kerk waar we tussen andere gelovigen de Heer mogen ontmoeten. Tenslotte krijgen we hoop voor de toekomst, een groeiend geloof en leren we van de liefde van de Heer.

Maar eh……

Een film gezien...

Het lukt me meestal nauwelijks om een film op tv helemaal te zien. Al snel is mijn aandacht weg en ga ik zappen. Weinig films kunnen mij langdurig boeien - personen in films zijn vaak eendimensionaal en voorspelbaar. Vooral als ik het boek al heb gelezen erger ik me aan de vrijheden die de regisseur zich veroorloofd. "Het boek was beter!" zeg ik dan snel.

Deze week heb ik een film gezien waarvan het boek nog steeds beter is maar toch wil ik iedereen aanraden meteen de bioscoop op te zoeken. Het gaat om Mary Magdalene.

Bij iedere film over een deel uit de Bijbel is sprake van fantasie en afwijkingen van de verhaallijn, ook bij deze film. Maar in Mary Magdalene zijn de personen menselijk en overtuigend. Een persoon als Judas bijvoorbeeld is niet als een platte slechterik neergezet maar als een echt persoon.
En de boodschap van het evangelie klinkt er nog steeds in door.

Kortom: een prachtige film die je moet zien!Watch Over Us

Watch over us Watch over us When my hands are tired When my strength is gone
Momma, your baby's Shrouded in sorrow You've had your time But who has tomorrow?
Watch over us Watch over us Father, your sickness Lives here in me
I don't need no crown I don't need no glory You've had your life But that ain't my story
Sometimes I'm up Sometimes I'm down Sometimes I'm almost Leveled to the ground
But my baby's sleeping Sleeping in peace
So watch over us